Πως επηρεάζει η συναισθηματική νοημοσύνη την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών;

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική πορεία του ατόμου, με βασικό άξονα τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι η ψυχική υγεία των μαθητών. Πολλές φορές, υποτιμούμε να συναισθήματα των παιδιών , καθώς θεωρούμε πως τα προβλήματά τους ανάγονται σύμφωνα με το μικρό της ηλικίας τους ( deMause Lloyd- Εξέλιξη της παιδικής ηλικίας, …

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη(eq) και ποιος ο ρόλος της στη ζωή μας;

Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη της ψυχολογίας καλείται περισσότερο από ποτέ να μελετήσει αναγκαία ερωτήματα για την ανθρώπινη ψυχική λειτουργία δεδομένη της οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης που διανύουμε διεθνώς. Τι μπορούμε να αλλάξουμε ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά προκειμένου να πετύχουν πολλά στη ζωή τους; Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αποτυχία ανθρώπων με υψηλό δείκτη …